Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2014

Grubsonik

Reposted fromweightless weightless viabanshe banshe
1333 514e
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabanshe banshe
Grubsonik
Trzy rzeczy jakie facet powinien chcieć zmienić w swojej dziewczynie, to jej nazwisko, adres i pogląd na temat mężczyzn.
Grubsonik
6075 2d9c
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawishyouwerehere wishyouwerehere
Grubsonik

July 13 2014

Grubsonik
Grubsonik
Grubsonik
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viatouchthesky touchthesky
Grubsonik
Może w maju, może w grudniu,
Może jutro popołudniu,
W każdym razie dzisiaj nie.
— jak się elegancko wymigać od życia w społeczeństwie
Grubsonik
Grubsonik
9631 148c
Reposted frommysli mysli viaCarlota Carlota
Grubsonik
Co by tu jeszcze spieprzyć
— T.Beksiński.

July 12 2014

Grubsonik
4303 dee2
Reposted fromMrSatan MrSatan viablackandwhite blackandwhite
Grubsonik
4517 1bfc
Reposted fromMrSatan MrSatan viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 11 2014

0943 ad57
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
Grubsonik
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viairmelin irmelin
Grubsonik
Proszę byś przed snem spojrzał w niebo i pomyślał o mnie, że jestem, żyję i zasypiam pod tym samym niebem, co Ty.
Reposted fromthesmajl thesmajl viairmelin irmelin
Grubsonik
Reposted fromdimer dimer viairmelin irmelin

June 03 2014

6076 5c39
Reposted fromdeviate deviate viammmonique mmmonique

February 26 2014

Grubsonik

Myślę, że mogłabym mieć 5 żyć. Chodziłabym do 5 różnych szkół, mieszkałabym 5 różnych miejscach i 5 razy zakochałabym się w tej samej osobie..

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl